Kontaktpersoner

Frågor gällande Naterstad och verksamheten

Carina Nord Tel: 073-5235359 Mail: carina-nord@hotmail.com

Fia Kindahl Tel: 070-5103539 Mail: naterstadhastcenter@hotmail.se

Frågor gällande hemsidan

Linda Fodor Mail: linda80_fodor@hotmail.com