Ridhuset

Förbättring av underlaget skedde hösten -2014 och 2016. Sand lades in vilket ger oss ett stadigare, halkfritt underlag. Vintern saltas det och underlaget har hållit sig bra.

Uppgradering av hinderparken påbörjades i januari 2015 med 16 nya bommar i fräscha färger.

Ridhuset är främst till för inackorderade men hyrs ut i mån av plats. Det bokas via ett ridhusschema som sitter vid stora whiteboardtavlan i stora stallet. Rödbokning är det som gäller om man vill ha ridhuset för sig själv. Kostnad 100:-, som lämnas i kuvert med namn i en brevlåda i ridhuset. 1h/ekipage. Vill man boka längre, vid t ex kurs/träning, hör man av sig till Carina eller Fia.