Renovering stallplan

2016-11
Hela stallplanen har nu gjorts i ordning.
Gammalt material är bortskrapat och nya diken och mer dränering är gjord
och nytt material på som ska hålla vatten och lera borta.